Nguyễn Hải Trung

Nguyễn Hải Trung

Ngày sinh: 6/10/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/10/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Thạc sĩ Luật
- Cử nhân Điều tra tội phạm

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Trung tướng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 73,15%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1985 - 9/1990: Cán bộ Cục Cảnh vệ (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), Bộ Công an; Trung sĩ (từ 12/1986), Thượng sĩ (từ 8/1988), Thiếu úy (từ 8/1990)

- 10/1990 - 7/1995: Học viên Học viện An ninh nhân dân; Trung úy (từ 8/1992)

- 8/1995 - 9/2003: Cán bộ phòng Tổ chức biên chế của Vụ Tổ chức cán bộ (nay là Cục Tổ chức cán bộ), Bộ Công an; Thượng úy (từ 11/1995), Đại úy (từ 8/1998), Thiếu tá (từ 8/2002)

- 10/2003 - 11/2009: Cán bộ phòng Quản lý cán bộ địa phương (10/2003 - 1/2008), Phó Trưởng phòng Quản lý cán bộ địa phương (2/2008 - 3/2009), Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế (4/2009 - 11/2009) của Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an; Trung tá (từ 8/2006)

- 12/2009 - 12/2012: Bí thư Chi bộ; Trưởng phòng Tổ chức (12/2009 - 12/2010), Trưởng phòng Tổng hợp (1/2011 - 12/2012), Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an; Thượng tá (từ 8/2010)

- 01/2013 - 8/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an; Đại tá (từ 12/2013)

- 9/2015 - 3/2016: Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an

- 4/2016 - 10/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng kiêm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục Chính trị công an nhân dân, Bộ Công an

- 11/2016 - 8/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an; Thiếu tướng (từ 2/2018)

- 8/2018 - 6/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

- 7/2020 - 8/2020: Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

- 8/2020 - nay: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Trung tướng (từ 1/2021)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.