Nguyễn Hạnh Phúc

Nguyễn Hạnh Phúc

Ngày sinh: 12/5/1959

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/12/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công nghiệp và dân dụng

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV (đến 4/2021)
- Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Khóa XIII, XIV (đến 4/2021)
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Australia
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thái Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 88,94%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1994 - 6/1996: Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình

- 6/1996 - 7/1997 : Tỉnh ủy viên khóa XV, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình

- 7/1997 - 12/2000: Tỉnh ủy viên khóa XV, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình, Giám đốc Công ty gạch ốp lát Thái Bình

- 12/2000 - 3/2003: Tỉnh ủy viên khóa XVI, Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Thái Bình

- 3/2003 - 4/2004: Tỉnh ủy viên khóa XVI, Bí thư Thị ủy (nay là Thành ủy) Thái Bình

- 4/2004 - 8/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Bí thư Thành ủy Thái Bình; Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình khóa XIX nhiệm kỳ 2004-2011, đại biểu HĐND tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2004-2011

- 9/2005 - 11/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVI

- 12/2005 - 7/2007: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVII

- 7/2007 - 5/2008: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2005-2010; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XII tỉnh Thái Bình, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII

- 6/2008 - 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2005-2010; Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Thái Bình

- 10/2010 - 12/2010: Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Thái Bình

- 12/2010 - 7/2011: Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (1/2011)

- 7/2011 - 11/2015: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội khóa XIII

- 11/2015 - 7/2016: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XIII

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 7/2016 - 4/2021: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XIV.