Nguyễn Hoàng Bảo Trân

Nguyễn Hoàng Bảo Trân

Ngày sinh: 22/6/1975

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/6/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Xã hội học

Chức vụ:
- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 69,28%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/2001 - 6/2006: Chuyên viên Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2005-2007; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2005-2008

- 6/2006 - 9/2014: Phó Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012; Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015, nhiệm kỳ 2015–2017; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018

- 10/2014 - 2/2016: Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

- 3/2016 - 7/2017: Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương; Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

- 7/2017: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.