Nguyễn Hoàng Thao

Nguyễn Hoàng Thao

Ngày sinh: 26/10/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/1/1991

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật ngành tội phạm học và điều tra tội phạm

Chức vụ:
- Phó Bí Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 71,16%