Nguyễn Hoàng Uyên

Nguyễn Hoàng Uyên

Ngày sinh: 24/6/1976

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/9/2012

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Cử nhân Xã hội học

Chức vụ:
- Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Long An
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Long An
- Tỷ lệ trúng cử: 53,13%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2000 - 3/2010: Nhân viên Phòng Giáo dục sức khỏe - kỹ thuật nghe nhìn thuộc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh Long An

- 2007 - 9/2017: Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh Long An

- 4/2010 - 1/2012: Phó phòng Tổng hợp, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh Long An

- 2/2012 - 7/2012: Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính quản trị, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh Long An

- 8/2012 - 1/2015: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính quản trị - Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh Long An

- 2/2015 - 6/2018: Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh Long An

- 10/2017 - nay: Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Long An; Đảng ủy viên Đảng ủy ngành Y tế; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ngành Y tế; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Long An; Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế tỉnh Long An; Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.