Nguyễn Hồng Diên

Nguyễn Hồng Diên

Ngày sinh: 16/3/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/2/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Quản lý hành chính công
- Cử nhân Lịch sử-Giáo dục học, Cử nhân Tài chính-Kế toán

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương (từ 4/2021)
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thái Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 88,97%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 97,03%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1982 - 7/1985: Bí thư Chi đoàn thôn Tịnh Xuyên; Phó Bí thư Đoàn xã Hồng Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Hưng Hà; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thái Bình

- 8/1985 - 7/1986: Sinh viên Trường Đoàn Cao cấp Trung ương Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường; Bí thư Đoàn khóa Cao cấp IV

- 8/1986 - 8/1991: Sinh viên Đại học Thanh niên Liên Xô; Bí thư Đoàn trường; Phó Bí thư, Quyền Bí thư Thành đoàn lưu học sinh thành phố Matxcơva, Liên Xô

- 9/1991 - 10/1991: Cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

- 10/1991 - 12/2000: Công tác tại Tỉnh đoàn Thái Bình, qua các chức vụ: Cán bộ tổng hợp; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn (từ 5/1992). Từ tháng 2/1996: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn kiêm Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh

- 12/2000 - 3/2003: Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình

- 3/2003 - 2/2007: Công tác tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, qua các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ 10/2005); Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư

- 2/2007 - 3/2015: Công tác tại Tỉnh ủy Thái Bình, qua các chức vụ:  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (từ 10/2010); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (từ 6/2011)

- 3/2015 - 4/2018: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Ủy viên Trung ương Đảng (từ 1/2016); Đại biểu Quốc hội khoá XIV, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Thái Bình (từ 7/2016); là Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội (từ 7/2016)

- 5/2018 - 7/2018: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Thái Bình

- 8/2018 - 4/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 3, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình

- 5/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (từ 2/2021)

- 4/2021 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Đại biểu Quốc hội khoá XV (7/2021).