Nguyễn Hồng Hải

Nguyễn Hồng Hải

Ngày sinh: 5/6/1973

Giới tính: Nam

Quê quán: Phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 7/6/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học kỹ thuật chuyên ngành Cầu-đường bộ

Chức vụ:
- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, Bí thư Thành ủy Phan Thiết
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 68,71%