Nguyễn Hồng Vân

Nguyễn Hồng Vân

Ngày sinh: 21/9/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/11/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Cao đẳng Sư phạm

Chức vụ:
- Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Phú Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 68,68%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương