Nguyễn Hữu Cầu

Nguyễn Hữu Cầu

Ngày sinh: 20/11/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/12/1982

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Luật chuyên ngành Tội phạm học
- Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành cảnh sát hình sự

Chức vụ:
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 90,36%