Nguyễn Hữu Chính

Nguyễn Hữu Chính

Ngày sinh: 7/11/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/2/1991

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý công, Cử nhân Tư pháp

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
- Thẩm phán cao cấp
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 74,71%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 84,54%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1988 - 9/1989: Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hải Hưng

- 10/1989 - 10/1994: Thẩm tra viên Phòng Giám đốc-Kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh Hải Hưng

- 11/1994 - 8/1997: Trưởng Ban Pháp chế Cụm cảng Hàng không Miền Bắc

- 9/1997 - 9/1999: Thẩm tra viên Phòng Giám đốc-Kiểm tra Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

- 10/1999 - 4/2004: Thẩm phán trung cấp Tòa Hình sự Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

- 5/2004 - 4/2008: Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh tòa Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

- 5/2008 - 2/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân Thành phố; Thẩm phán trung cấp, Chánh tòa Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Thành viên Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (từ 5/2008)

- 3/2011 - 6/2015: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

- 7/2015 - 12/2016: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Thẩm phán trung cấp, Chánh án, Thành viên Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (từ 11/2015); Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016)

- 1/2017 - nay: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán cao cấp, Chánh án, Thành viên Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.