Nguyễn Hữu Đàn

Nguyễn Hữu Đàn

Ngày sinh: 28/5/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/9/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thượng tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Trị
- Tỷ lệ trúng cử: 79,15%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1993 - 8/1994: Binh nhất, Binh nhì; Chiến sĩ tạo nguồn tại Trung đội 3, Đại đội 2, Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4

- 9/1994 - 7/1998: Hạ sĩ, Trung sĩ; Học viên tại Trung đội 2, Đại đội 3, Tiểu đoàn 10, Trường Sĩ quan Lục Quân 2

- 8/1998 - 8/2005: Thiếu úy, Trung đội trưởng Trung đội 4; Trung úy, Thượng úy, Phó Bí thư Chi bộ (từ 4/2004), Phó Đại đội trưởng Quân sự, Phụ trách Đại đội trưởng Quân sự, Đại đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4

- 9/2005 - 3/2010: Đại úy, Giáo viên Trường Quân sự, Trợ lý Ban Dân quân, Trợ lý tác huấn, Ban Tác huấn Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

- 4/2010 - 8/2013: Thiếu tá, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đông Hà; Học viên Học viện Lục quân (từ 9/2011 - 8/2013)

- 9/2013 - 11/2018: Trung tá, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy (từ 3/2015), Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đông Hà

- 11/2018 - 11/2019 : Thượng tá, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

- 12/2019 - nay: Thượng tá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

- 7/2021 -nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV.