Nguyễn Hữu Đông

Nguyễn Hữu Đông

Ngày sinh: 20/9/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Sơn La
- Tỷ lệ trúng cử: 90,33%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1993 - 10/2002: Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì; Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- 10/2002 - 4/2005: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra; Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Phú Thọ

- 5/2005 - 2/2009: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2005-2010, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ; Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Thọ

- 3/2009 - 8/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2005-2010, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

- 9/2010 - 6/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Huyện ủy Yên Lập, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Thọ

- 7/2013 - 9/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ

- 10/2015 - 12/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016 - 3/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015-2020

- 3/2016 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025

- 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La.