Nguyễn Hữu Đức

Nguyễn Hữu Đức

Ngày sinh: 28/8/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: Phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/8/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - CuBa
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Định
- Tỷ lệ trúng cử: 73,34%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương