Nguyễn Hữu Quang

Nguyễn Hữu Quang

Ngày sinh: 1/5/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/4/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư chế tạo máy

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-New Zealand
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 87,72%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương