Nguyễn Hữu Thông

Nguyễn Hữu Thông

Ngày sinh: 25/11/1981

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/1/2009

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật hình sự và tố tụng hình sự

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên
- Bí thư Chi bộ Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp
- Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 64,36%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/2004 - 10/2006: Chuyên viên Thanh tra tỉnh Bình Thuận

- 10/2006 - 7/2017: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Nội chính pháp chế Văn phòng UBND tỉnh, Ủỵ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đoàn cơ sở cơ quan Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Thuận

- 8/2017 - 7/2020:  Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp (từ 5/2020)

- 7/2020 - 11/2020: Tỉnh ủy viên (từ 10/2020), Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp

- 12/2020: Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Tư pháp (từ 1/2021)

- 6/2021:  Hội đồng bẩu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.