Nguyễn Hữu Toàn

Nguyễn Hữu Toàn

Ngày sinh: 30/10/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 13/7/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công cộng, Cử nhân Tài chính-Kế toán

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội
- Bí thư Chi bộ Tài chính, Ngân sách
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV, XV
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Palestine nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Lai Châu
- Tỷ lệ trúng cử: 87,97%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lai Châu
- Tỷ lệ trúng cử: 90,88%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/1991 - 4/1995: Chuyên viên, Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

- 5/1995 - 12/2000: Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Tài chính

- 1/2001 - 6/2006: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính từ tháng 5-2006

- 7/2006 - 4/2007: Vụ trưởng thuộc Bộ Tài chính, biệt phái Văn phòng Chính phủ, tạm thời làm Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng

- 4/2007 - 4/2011: Chuyển công tác về Văn phòng Chính phủ làm Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng (Hàm Vụ trưởng từ tháng 8-2007)

- 4/2011 - 9/2011: Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng

- 10/2011 - 8/2014: Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

- 8/2014 - 3/2015: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

- 3/2015 - 7/2016: Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

- 7/2016 - 6/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Chi bộ Tài chính, Ngân sách nhiệm kỳ 2020-2022

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Chi bộ Tài chính, Ngân sách nhiệm kỳ 2020-2022