Nguyễn Huy Thái

Nguyễn Huy Thái

Họ và tên: Nguyễn Huy Thái (Y Lan)

Ngày sinh: 13/3/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 13/11/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu: Khóa XIV, XV
- Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu
- Tỷ lệ trúng cử: 84,23%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu
- Tỷ lệ trúng cử: 83,46%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1987: Vào làm việc tại Ban Tuyên huấn, Tỉnh Đoàn Minh Hải

- 10/1987 - 10/1991: Học viên; Sau đó là Giảng viên Trường Đoàn Minh Hải

- 11/1991 - 12/1996: Công tác tại Tỉnh đoàn Minh Hải, lần lượt giữ các chức vụ: Cán bộ nghiên cứu tổng hợp Thi đua khen thưởng; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội đồng Đội kiêm Trưởng Ban Thanh thiếu niên trường học Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ kỹ năng thanh niên Minh Hải; Bí thư Đoàn cơ sở Khối vận; Chi ủy viên chi bộ xây dựng Đoàn, Đảng bộ Tỉnh đoàn Minh Hải

- 1/1997 - 3/2007: Công tác tại Tỉnh đoàn Bạc Liêu, lần lượt giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa kiêm Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn và Hiệu trưởng Trường Đoàn; Trưởng Ban Phong trào kiêm Trưởng Ban Mặt trận thanh niên và Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng cầu thanh niên nông thôn; Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa III, IV

- 4/2007 - 4/2008: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Quyền Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan dân chính đảng tỉnh Bạc Liêu

- 5/2008 - 8/2011: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

- 9/2011 - 7/2016: Tỉnh ủy viên (nhiệm kỳ 2015-2020); Phó Chánh Văn phòng, Quyền Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu; Thư ký Bí thư Tỉnh ủy (11/2011 - 9/2015); Bí thư Chi bộ nghiên cứu; Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy

- 8/2016 - 7/2021: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách; Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Khóa XIV

- 7/2021 - nay: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV