Nguyễn Kim Sơn

Nguyễn Kim Sơn

Ngày sinh: 18/11/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/12/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngữ văn

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 80,46%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1991 - 12/1992: Giảng viên Khoa Ngữ văn, Nghiên cứu sinh ngành Ngữ văn tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; Ủy viên Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (từ 9/1991)

- 1/1993 - 3/2003: Giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc (từ 4/2002); Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội

- 4/2003 - 5/2007: Trưởng Phòng Đào tạo; Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc; Giảng viên Khoa Văn học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (từ 5/2006); Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội (đến 12/2003)

- 6/2007 - 5/2008: Học giả nghiên cứu tại Học viện Harvard Yenching

- 6/2008 - 10/2009: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc; Giảng viên Khoa Văn học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

- 11/2009 - 7/2010: Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc; Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (từ 6/2010)

- 8/2010 - 12/2011: Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

- 1/2012 - 2/2016: Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

- 2/2016 - 6/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội

- 6/2016 - 9/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

- 9/2016 - 1/2019: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông (từ 2/2017)

- 1/2019 - 1/2021: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông

- 1/2021 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông

- 4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).