Nguyễn Mai Bộ

Nguyễn Mai Bộ

Ngày sinh: 5/10/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 7/6/1981

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

Chức vụ:
- Thiếu tướng, Ủy viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Braxin
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: An Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 70,49%