Nguyễn Mạnh Cường

Nguyễn Mạnh Cường

Ngày sinh: 14/1/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 11/10/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: khóa XIV, XV
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 88,63%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 91,82%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1985 - 9/1990: Học Đại học Luật tại Cộng hòa Liên bang Nga (Liên Xô cũ)

- 9/1990 - 8/1991: Tốt nghiệp Đại học về nước

- 8/1991 - 11/1993: Giáo viên Trường Cán bộ Trọng tài Kinh tế - Trọng tài Kinh tế Nhà nước (nay là Tòa án nhân dân tối cao)

- 11/1993 - 10/1997: Chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội

- 10/1997 - 8/2003: Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội

- 2001 - 9/2003: Học Cao học Luật tại Viện Nhà nước và Pháp luật

- 8/2003 - 6/2008: Phó Vụ trưởng Vụ Công tác lập pháp, Văn phòng Quốc hội

- 2008 - 6/2010: Học Cao cấp Lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

- 6/2008 - 12/2009: Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội

- 12/2009 - 7/2011: Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội

- 7/2011 - 7/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII

- 6/2019 - 10/2019: Học Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII

- 7/2016 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan.