Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

Ngày sinh: 15/7/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/3/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quản trị Marketing
- Cử nhân Tài chính, Cử nhân Tiếng Anh

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Israel (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ
- Tỷ lệ trúng cử: 63,40%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1997 - 12/2012: Giảng viên Khoa Marketing Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

- 1/2013 - 5/2014: Chuyên viên phòng nghiên cứu dự báo kinh tế vĩ mô, Ban Nghiên cứu điều phối chính sách giám sát, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

- 6/2014 - 8/2018: Phó Bí thư, Bí thư Chi bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy và công tác bảo vệ chính trị nội bộ-Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

- 8/2018 - 12/2019: Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Phó Vụ trưởng rồi Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

- 1/2020 - 7/2021: Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Israel.