Nguyễn Mạnh Tiến

Nguyễn Mạnh Tiến

Ngày sinh: 21/5/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 16/12/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Tây Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 72,12%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tây Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 66,19%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/1991 - 8/2003: Chuyên viên Ban Kinh tế-Quan hệ quốc tế; Thư ký Tổng Giám đốc; Phó Trưởng Phòng Nguồn vốn; Phó Giám đốc Thường trực Chi nhánh Láng Hạ; Trưởng Ban Quản lý doanh nghiệp nội ngành, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

- 8/2003 - 4/2009: Chuyên viên; Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch đào tạo; Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương (Phó Vụ trưởng 10/2004)

- 4/2009 - 5/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

- 5/2011 - 7/2016: Đại biểu Quốc hội khoá XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khoá XIII

- 7/2016 -7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XIV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khoá XIV, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Myanmar

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khoá XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.