Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức

Ngày sinh: 19/7/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/1/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Giáo sư Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật Hiến pháp
- Cử nhân Luật Điều tra hình sự

Chức vụ:
- Phó Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh
- Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Thụy Điển
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 62,21%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 65,33%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1986 - 8/1990: Cán bộ Cảnh sát điều tra hình sự, Công an huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- 9/1990 - 5/1995: Sinh viên hệ chính quy, Khóa D16, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

- 6/1995 - 8/2002: Giảng viên Khoa Luật, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

- 9/2002 - 6/2006: Nghiên cứu sinh tại Khoa Luật, Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga, Liên bang Nga; Phó Bí thư rồi Bí thư Chi bộ Đơn vị Lưu học sinh Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga tại Mátxcơva, Liên bang Nga

- 7/2006 - 3/2008: Giảng viên chính Khoa Luật, Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm, Học viện Cảnh sát nhân dân

- 4/2008 - 10/2015: Đảng ủy viên Học viện Cảnh sát nhân dân, Phó bí thư, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

- 11/2015 - 8/2016: Đảng ủy viên Học viện Cảnh sát nhân dân; Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học Cảnh sát; Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội Khóa XIV (từ 7/2016)

- 9/2016 - 10/2019: Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên; Thiếu tướng (10/2017)

- 11/2019 - 7/2021: Phó Bí thư Chi bộ Quốc phòng, An ninh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Khóa XIV; Ủy viên Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Thụy Điển

- 11/2021: Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng.