Nguyễn Minh Quang

Nguyễn Minh Quang

Ngày sinh: 29/6/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/4/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự (Chỉ huy tham mưu lục quân)

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy
- Phó Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 91,49%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1989 - 8/1991: Chiến sĩ Đoàn 588; Chiến sĩ Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Hưng, Quân khu 3

- 9/1991 - 8/1994: Học viên đào tạo sĩ quan hệ chính quy, Trường Sĩ quan Lục quân 1

- 9/1994 - 4/1998: Trung đội trưởng, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2; Trung đội trưởng, Đại đội 30, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 395, Quân khu 3

- 5/1998 - 8/2000: Phó Đại đội trưởng, Đại đội trưởng, Đại đội 3, Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 395, Quân khu 3, Phó Bí thư Chi bộ

- 9/2000 - 4/2002: Học viên, hoàn thiện đại học, Trường Sĩ quan Lục quân 1

- 5/2002 - 4/2003: Đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 21, Sư đoàn 395, Quân khu 3, Phó Bí thư Chi bộ

- 5/2003 - 2/2006: Trợ lý Tác chiến, Trung đoàn 50; Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 50, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3, Đảng ủy viên Đảng ủy Tiểu đoàn

- 3/2006 - 4/2007: Trợ lý Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3

- 5/2007 - 3/2008: Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 50, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3; Bí thư Chi bộ

- 4/2008 - 2/2010: Phó Trưởng Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3; Phó Bí thư Chi bộ

- 3/2010 - 2/2012: Học viên đào tạo Chỉ huy tham mưu quân sự huyện, Học viện Lục quân; Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Hồng Bàng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự quận Hồng Bàng

- 3/2012 - 2/2015: Học viên hoàn thiện Chỉ huy tham mưu quân sự huyện, Học viện Lục quân; Trưởng ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3; Bí thư Chi bộ

- 3/2015 - 3/2016: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Dương, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy An Dương

- 4/2016 - 5/2019: Học viên đào tạo cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Đồ Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3; Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Đồ Sơn

- 6/2019 - 8/2019: Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng

- 9/2019 - 1/2020: Học viên đào tạo cán bộ cao cấp quân sự địa phương, Học viện Quốc phòng

- 1/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.