Nguyễn Minh Sơn

Nguyễn Minh Sơn

Ngày sinh: 21/2/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/9/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- Kỹ sư Khai thác máy tàu biển

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Tiền Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 76,49%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tiền Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 68,90%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1999 - 6/2000: Cán sự Vụ Kinh tế và Ngân sách, Văn phòng Quốc hội

- 7/2000 - 7/2007: Chuyên viên Vụ Kinh tế và ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Phó Bí thư, Bí thư Chi đoàn 1; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2003-2006

- 8/2007 - 2/2012: Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2007-2009; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, khóa I, nhiệm kỳ 2007-2012

- 3/2012 - 6/2016: Vụ trưởng Vụ Kinh tế Văn phòng Quốc hội; Phó Giám đốc Dự án Quốc gia “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô”; Bí thư Chi bộ Vụ Kinh tế nhiệm kỳ 2013-2015, 2015-2017; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội

- 7/2016 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Trưởng tiểu ban Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng tiểu ban Xây dựng, Giao thông và Kế hoạch đầu tư; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Thụy Điển; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Pháp; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ trẻ khóa XIV

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.