Nguyễn Minh Tâm

Nguyễn Minh Tâm

Ngày sinh: 19/3/1972

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/8/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Quảng Bình
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 83,03%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1992 - 8/1995: Nhân viên Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Bình; Bí thư Liên Chi đoàn Công chứng - Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Quảng Bình

- 9/1995 - 6/1999: Cán bộ nghiệp vụ Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Bình; Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Bình

- 7/1999 - 12/2001: Công chứng viên Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Bình

- 12/2001 - 5/2003: Công chứng viên, Phó Trưởng phòng phụ trách; Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Bình

- 6/2003 - 6/2007: Công chứng viên, Trưởng Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Bình; Bí thư Chi bộ Phòng Công chứng, Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2003-2005; 2005-2010

- 7/2007 - 3/2010: Trưởng Phòng Quản lý văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp; Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2005-2010

- 4/2010 - 4/2013 : Trưởng Phòng Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật kiêm phụ trách Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp; Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2010-2015

- 5/2013  - 8/2014: Chánh Văn phòng Sở Tư pháp; Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2010-2015

- 8/2014 -11/2019: Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2017 và 2017-2020; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021; Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2017-2020

- 11/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.