Nguyễn Ngọc Bảo

Nguyễn Ngọc Bảo

Ngày sinh: 16/6/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/1/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế kỹ thuật

Chức vụ:
- Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 80,10%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 84,85%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1990-1994: Phó phòng Kế hoạch nhà máy Thực phẩm Cầu Diễn, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, Phó Giám đốc Công ty Thực phẩm Vi sinh

- 1994-2005: Quận ủy viên quận Hai Bà Trưng, Đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà, Tổng Giám đốc LDNM Bia Đông Nam Á

- 2005-2010: Quận ủy viên quận Hai Bà Trưng, Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế ngân sách, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đầu tư Việt Hà (Công ty mẹ), Chủ tịch Hội đồng quản trị LDNM Bia Đông Nam Á

- 2011-2014: Ủy viên thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đầu tư Việt Hà (Công ty mẹ), Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch, Ủy viên Ban Chấp hành phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

- 2014-2018: Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phó Bí thư Chi bộ vụ Kinh tế văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Malaysia

- 2018 - 7/2021: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Bí thư Chi bộ vụ Kinh tế văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Malaysia

- 7/2021: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc (11/2021)