Nguyễn Ngọc Hải

Nguyễn Ngọc Hải

Ngày sinh: 3/12/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 5/3/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Chức vụ:
- Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 82,11%