Nguyễn Ngọc Phương

Nguyễn Ngọc Phương

Ngày sinh: 16/8/1959

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Châu Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 7/11/1982

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Chính trị học
- Đại học Sư phạm, Đại học Luật, Đại học Chính trị

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 77,43%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương