Nguyễn Ngọc Sơn

Nguyễn Ngọc Sơn

Ngày sinh: 25/5/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/2002

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý xây dựng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật, Cử nhân Kế toán

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát, Văn phòng Quốc hội
- Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội
- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hải Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 79,60%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1997 - 11/2000: Kế toán tổng hợp, Ban Điều hành dự án hợp đồng 3 - quốc lộ 5, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8, Bộ Giao thông vận tải

- 12/2000 - 9/2002: Kế toán tổng hợp, Ban Điều hành dự án B4 Cầu Non Nước, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8, Bộ Giao thông vận tải

- 9/2002 - 7/2003: Kế toán trưởng, Công ty Liên doanh công trình Hữu Nghị, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8, Bộ Giao thông vận tải

- 7/2003 - 1/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty 829, kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Liên doanh công trình Hữu Nghị, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8, Bộ Giao thông vận tải

- 1/2007 - 6/2008: Bí thư chi bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty 829, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Liên doanh công trình Hữu Nghị, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8, Bộ Giao thông vận tải

- 6/2008 - 9/2008: Phó Giám đốc, Trung tâm Bồi dưỡng kỹ thuật và nghiệp vụ 8, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8, Bộ Giao thông vận tải

- 9/2008 - 8/2012: Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8; Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Đào tạo 8, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8, Bộ Giao thông vận tải

- 8/2012 - 12/2014: Chi ủy viên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Văn phòng Quốc hội

- 1/2015 - 8/2015: Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở Cục Quản trị, Văn phòng Quốc hội

- 8/2015 - 9/2018: Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Vụ Phục vụ hoạt động giám sát; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 9/2018 - 12/2019: Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng phụ trách, Quyền Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 12/2019 - nay: Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.