Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyễn Ngọc Tuấn

Ngày sinh: 24/9/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/1/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế, Kỹ sư Công trình thủy lợi

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH kiêm nhiệm thành phố Hà Nội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 81,78%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1990 - 9/1994: Cán bộ kỹ thuật Công ty Thực nghiệm xây lắp, sau đó công tác tại Công ty Phát triển nhà và đô thị (nay là Tổng Công ty Đầu tư phát triến nhà và đô thị HUD), Bộ Xây dựng

- 10/1994 - 01/2004: Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng Thi công, Bí thư Đoàn Thanh niên, Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 2-Công ty Xây dựng Thanh niên Hà Nội

- 02/2004 - 4/2007: Quyền Giám đốc rồi Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Bí thư Đảng ủy Công ty Xây dựng Thanh niên Hà Nội (Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 25); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (từ 9/2016)

- 5/2007 - 6/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, Ủy viên Hội đồng quản trị, phụ trách Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

- 7/2008 - 3/2014: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (từ 10/2010); Đại biếu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016

- 4/2014 - 3/2016: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (từ 11/2015)

- 4/2016 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội

- 10/2020 - 11/2020: Phó Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội

- 12/2020 - nay: Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH kiêm nhiệm thành phố Hà Nội.