Nguyễn Nhân Chiến

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (2/2015 - 9/2020)

Nguyễn Nhân Chiến

Ngày sinh: 20/2/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/5/1983

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (2/2015 - 9/2020)
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 90,24%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 4/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh

- 4/2008 - 4/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004-2011

- 4/2011 - 11/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016

- 11/2011- 4/2015: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016

- 2/2015 - 9/2020: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020

- 1/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 12/2021: Nghỉ hưu theo chế độ

- 24/1/2024: Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối ông Nguyễn Nhân Chiến về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự 2015.