Nguyễn Nhân Chiến

Nguyễn Nhân Chiến

Ngày sinh: 20/2/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/5/1983

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (2/2015 - 9/2020)
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 90,24%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 4/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh

- 4/2008 - 4/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004-2011

- 4/2011 - 11/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016

- 11/2011- 4/2015: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016

- 2/2015 - 9/2020: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 và khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.