Nguyễn Như So

Nguyễn Như So

Ngày sinh: 23/8/1957

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/4/1979

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chức vụ:
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
- Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 70,21%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 86,80%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1974 - 4/1985: Trung đội trưởng; Chuẩn úy; Thiếu úy, Trợ lý tham mưu; Trung úy, Trợ lý thương nghiệp phòng Hậu cần - Sư đoàn 3

- 5/1985 - 10/1988: Đại úy, Phó Trưởng ban, Trưởng ban Ban Vật tư Cục hậu cần Quân đoàn 14, Quân khu 1

- 11/1988 - 6/1995: Trưởng Trạm Vật tư Bắc Ninh, Sở Nông nghiệp tỉnh Hà Bắc

- 7/1995 - 3/1996: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Hà Bắc

- 4/1996 - 10/2001: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- 11/2001 - 10/2008: Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- 11/2008 - 8/2010: Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2013; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- 9/2010 - 4/2011: Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2013; Tỉnh ủy viên tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- 5/2011 - 7/2013: Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2013; Tỉnh ủy viên tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XVIII; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam. Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 (từ 5/2011)

- 8/2013 - 9/2015: Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam; Tỉnh ủy viên tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII; Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- 10/2015 - 4/2016: Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam; Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- 7/2016 - nay: Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên ỦY ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- 7/2021 - nay: Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.