Nguyễn Phi Long

Nguyễn Phi Long

Ngày sinh: 12/3/1976

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/3/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Vận tải-Kinh tế đường sắt

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Định
- Tỷ lệ trúng cử: 58,16%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/2014: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM khóa X

- 12/2014: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM khóa X, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019

- 1/2018: Ban Bí thư phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020

- 2/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 6/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

- 10/2020: Phó Bí  thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025

- 12/2020: Phó Bí  thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.