Nguyễn Phi Thường

Nguyễn Phi Thường

Ngày sinh: 7/5/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 7/7/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Tổ chức giao thông

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
- Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: Khóa XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa: XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 72,78%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 82,86%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1989 - 9/1990: Lưu học sinh tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

- 10/1990 - 9/2000: Sinh viên, Nghiên cứu sinh, Thực tập sinh Đại học Giao thông đường bộ Matxcơva, Liên bang Nga

- 10/2000 - 10/2001: Về nước chờ việc

- 11/2001 - 11/2003: Chuyên viên Ban Quản lý Phát triển Vận tải công cộng và xe điện Hà Nội

- 12/2003 - 4/2004: Phó Trưởng phòng Quản lý dự án, Ban Quản lý Phát triển Vận tải công cộng và xe điện Hà Nội

- 5/2004 - 02/2005: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổng hợp, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

- 3/2005 - 5/2008: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chánh Văn phòng Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

- 6/2008 - 7/2010: Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

- 8/2010 - 5/2011: Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

- 6/2011 - 7/2015: Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ 7/2011), Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII

- 8/2015 - 10/2015: Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ 7/2011), Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII

- 11/2015 - 5/2016: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ 7/2011), Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII

- 6/2016 - 8/2018: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016), Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV; Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

- 9/2018 - 12/2020: Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Ứng Hòa; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016), Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV; Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

- 12/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016), Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV; Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.