Nguyễn Phú Cường

Nguyễn Phú Cường

Ngày sinh: 19/6/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên (nay là phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên), tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/7/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính kế toán

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII (đến 15/5/2023)
- Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội (7/2021 - 5/2023)
- Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Anh (11/2021 - 5/2023)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV (đến 5/2023)

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 74,97%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1989-1995: Nhân viên Phòng Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

- 1995- 1996: Phó Trưởng phòng Phòng Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

- 1996- 2002: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 1999-2004 (từ 1999); Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2000-2005 (từ 2000).

- 2003-2005: Tỉnh ủy viên, Thành viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

- 2005-2011: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy Biên Hòa, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI (1/2011).

- 2011-2014: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy Biên Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai (từ 5/2014); Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 (từ 2011).

- 11/2014 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

- 10/2015 - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

- 1/2016 - 6/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1/2016); Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

- 6/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai.

- 1/2021 - 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).

- 7/2021 - 5/2023: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (đến 5/2023); Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Anh (11/2021).

- KỶ LUẬT:

- 29 và 30/11/2022: Tại kỳ họp thứ 23, UBKT Trung ương xác định Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai trong đó có đồng chí Nguyễn Phú Cường đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện một số dự án và công tác cổ phần hóa...

- 30/3/2023: Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020.

- 15/5/2023: Tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

- 22/5/2023: Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV.