Nguyễn Phú Cường

Nguyễn Phú Cường

Ngày sinh: 19/6/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên (nay là phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên), tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/7/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính kế toán

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XV
- Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Anh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 74,97%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1989-1995: Nhân viên Phòng Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

- 1995- 1996: Phó Trưởng phòng Phòng Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

- 1996- 2002: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 1999-2004 (từ 1999); Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2000-2005 (từ 2000)

- 2003-2005: Tỉnh ủy viên, Thành viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

- 2005-2011: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy Biên Hòa, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI (1/2011)

- 2011-2014: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy Biên Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai (từ 5/2014); Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 (từ 2011)

- 11/2014 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

- 10/2015 - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

- 1/2016 - 6/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1/2016); Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

- 6/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

- 1/2021 - 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 7/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Anh (11/2021).