Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Phú Trọng

Ngày sinh: 14/4/1944

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/12/1967

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), Cử nhân Ngữ văn

Chức vụ:
- Tổng Bí thư: Khóa XI, XII, XIII
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VIII (từ 12/1997), IX, X, XI, XII, XIII
- Thường trực Bộ Chính trị (8/1999 - 4/2001)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII (từ 1/1994), VIII, IX, X, XI, XII, XIII
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (10/2018 - 4/2021)
- Chủ tịch Quốc hội khóa XI (từ 6/2006), XII
- Bí thư Quân ủy Trung ương
- Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương
- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 86,47%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 93,23%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1957 - 1963: Học trường phổ thông cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội

- 1963 - 1967: Sinh viên khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

- 12/1967 - 7/1968: Cán bộ Phòng Tư liệu Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản)

- 7/1968 - 8/1973: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản. Đi thực tập ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (1971). Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tạp chí Cộng sản (1969-1973)

- 8/1973 - 4/1976: Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế-Chính trị tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Chi ủy viên

- 5/1976 - 8/1980: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư Chi bộ

- 9/1980 - 8/1981: Học Nga văn tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

- 9/1981 - 7/1983: Thực tập sinh và bảo vệ Luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) Khoa Xây dựng Đảng thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Liên Xô

- 8/1983 - 2/1989: Phó Ban Xây dựng Đảng (10/1983), Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản (9/1987); Phó Bí thư Đảng ủy (7/1985 - 12/1988) rồi Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tạp chí Cộng sản (12/1988 - 12/1991)

- 3/1989 - 8/1996: Ủy viên Ban Biên tập (3/1989 - 4/1990), Phó Tổng Biên tập (5/1990 - 7/1991), Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (8/1991 - 8/1996)

- 1/1994 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

- 8/1996 - 2/1998: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng Ban Cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

- 12/1997 - nay: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII

- 2/1998 - 1/2000: Phụ trách Công tác Tư tưởng-Văn hóa và Khoa giáo của Đảng

- 8/1999 - 4/2001: Tham gia Thường trực Bộ Chính trị

- 3/1998 - 8/2006: Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (3/1998 - 11/2001); Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng (11/2001 - 8/2006)

- 1/2000 - 6/2006: Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa XII, XIII, XIV

- 5/2002 - nay: Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV

- 6/2006 - 7/2011: Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

- 1/2011 - nay: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII, XIII; Bí thư Quân ủy Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (2/2013), tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (8/2016); Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2016-2021 (23/10/2018 - 2/4/2021); Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.