Nguyễn Phước Lộc

Nguyễn Phước Lộc

Ngày sinh: 31/1/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/12/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị học

Chức vụ:
- Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương
- Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 63,45%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 12/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, Trưởng Ban mặt trận thanh niên Trung ương Đoàn

- 12/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX, Trưởng Ban mặt trận thanh niên Trung ương Đoàn, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa V (2005-2010)

- 2/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa V (2005-2010)

- 4/2010 - 1/2013: Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VI (2010-2015)

- 5/2011: Trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội khóa XIII; thành viên Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Italia

- 2012-2016: Hàm Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân Ban Dân vận Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Dân vận Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

- 5/2016: Trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp

- 18/9/2018: Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.