Nguyễn Phương Thủy

Nguyễn Phương Thủy

Ngày sinh: 18/9/1974

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/12/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Lào (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 74,57%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1996 - 10/1996: Giảng viên hợp đồng tại Khoa Tư pháp, Đại học Luật Hà Nội

- 10/1996 - 7/2003: Được tuyển dụng vào Văn phòng Quốc hội; Chuyên viên Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội

- 8/2003 - 4/20O8: Chuyên viên Vụ Công tác lập pháp, Văn phòng Quốc hội; Học thạc sĩ luật tại Đại học Monash, bang Victoria, Australia (11/2004-12/2005)

- 5/2008 - 3/2010: Chuyên viên rồi Chuyên viên chính Vụ Pháp luật (từ 12/2009); Chi ủy viên Chi bộ Vụ Pháp luật nhiệm kỳ 2008-2010, Phó Chù tịch Công đoàn bộ phận Vụ Pháp luật (8/2008 - 9/2017); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiếm tra Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2009-2013 (9/2009 - 12/2013)

- 4/2010 - 7/2016: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật; Chi ủy viên Chi bộ Vụ Pháp luật nhiệm kỳ 2010-2013, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật nhiệm kỳ 2013-2015, 2015-2017; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa VIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội (12/2013 -  3/2018); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa XIV (7/2015 - 8/2020); kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc về Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia (từ 1-7/2016)

- 7/2016 - 7/2021: Chuyên viên chính rồi Chuyên viên cao cấp (từ 01/2017), Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội (7/2016 - 10/2016); Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội khoá XIV (từ 10/2016); Chi ủy viên Chi bộ Vụ Pháp luật nhiệm kỳ 2017-2020 (9/2017 - 5/2020); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiêm Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (từ 8/2020); Kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc về Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên tuyền của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia (từ 10/2020)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Lào (11/2021)