Nguyễn Phương Tuấn

Nguyễn Phương Tuấn

Ngày sinh: 20/3/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Xuân Vũ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 21/3/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Khoa học ứng dụng
- Cử nhân Sinh học, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 83,21%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Kiên Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 72,04%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2000 - 4/2002: Cán bộ hợp đồng tại Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội

- 4/2002 - 12/2003: Chuyên viên, công tác tại phòng Quản lý dự án - Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội

- 1/2004 - 8/2008: Chuyên viên, công tác tại Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn phòng Quốc hội

- 8/2008 - 1/2010: Chuyên viên, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội; Thư ký Trưởng Ban Công tác đại biểu - Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

- 2/2010 - 8/2011: Chuyên viên, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội

- 8/2011 - 2/2012: Chuyên viên, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội

- 3/2012 - 1/2013: Chuyên viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử (tương đương Vụ trưởng), Văn phòng Quốc hội; Bí thư Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2012-2015

- 1/2013 - 7/2016: Chuyên viên chính, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử (tương đương Vụ trưởng), Văn phòng Quốc hội; Bí thư Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2012-2015 và nhiệm kỳ 2015-2017; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 7/2016 - 6/2020: Chuyên viên chính, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2015–2020; Phó Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Ai Cập; Phó Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Kazakhstan

- 1/7/2020 - 7/2021: Chuyên viên cao cấp, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Ai Cập; Phó Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Kazakhstan

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.