Nguyễn Quang Dũng

Nguyễn Quang Dũng

Ngày sinh: 1/1/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/12/1991

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

Chức vụ:
- Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 82,37%