Nguyễn Quang Huân

Nguyễn Quang Huân

Ngày sinh: 20/12/1964

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 12/8/1995

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư chế tạo máy, Cử nhân Quản trị doanh nghiệp

Chức vụ:
- Bí thư Chi bộ cơ sở, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn về Khoa học, Giáo dục và Môi trường, thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam
- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (AWATEN)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 57,15%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1982 - 5/1987: Sinh viên Lớp K27A, Khoa Chế tạo máy, Đại học Bách khoa Hà Nội

- 6/1987 - 12/1987: Chờ phân công công tác tại tỉnh Thái Bình

- 1/1988 - 6/1988: Kỹ sư Cơ khí tại Xí nghiệp Cơ khí Việt Đức, Hải Phòng

- 7/1988 - 3/1997: Kỹ sư Cơ khí tại Công ty Cấp nước Hải Phòng; Học sau Đại học về Quản lý ngành Nước và Môi trường (toàn thời gian) tại Đại học Bách khoa Tampere, Phần Lan (10/1996 - 3/1997)

- 4/1997 - 4/2000: Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư Quản trị Doanh nghiệp; Điều phối viên các dự án cấp nước - Công ty Cấp nước Hải Phòng; Học viên lớp Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội (10/1997 - 10/1999)

- 4/2000 - 6/2001: Kỹ sư, Chuyên gia tư vấn Cấp thoát nước tại Công ty tư vấn Cấp thoát nước Môi trường Việt Nam (VIWASE) - Bộ Xây dựng

- 7/2001 - 7/2004: Sáng lập viên, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước và Môi trường Đường Thành (W&E Ltd)

- 8/2004 - 6/2007: Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Hạ tầng Thăng Long (gọi tắt là Infra-Thanglong)

- 7/2007 - 10/2013: Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Thăng Long (Infra-Thanglong); Học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) - Đại học Tổng hợp Mirama, California, Hoa Kỳ phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội (10/2007 - 10/2009); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam (VPBA), khóa I, 2013-2018 (4/2013)

- 10/2013 - 2/2018: Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM); Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam, khóa I (3/2016)

- 2/2018: Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HALCOM Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023 (11/2018); Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (9/2019); Thành viên Hội đồng tư vấn Khoa học-Giáo dục-Môi trường, thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2/2020); Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (AWATEN), khóa IV (2/2021)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV.