Nguyễn Quang Ngọc

Nguyễn Quang Ngọc

Ngày sinh: 28/9/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 23/6/1988

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu, Binh chủng hợp thành

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV 

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nam Định
- Tỷ lệ trúng cử: 69,07%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 12/2016: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định

- 12/2016: Phó Tư lệnh Quân khu 3

- 2017: Thiếu tướng

- 4/2019: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3

- 7/2020: Phụ trách Tư lệnh Quân khu 3

- 8/2020: Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 3, nhiệm kỳ 2020-2025

- 9/2020: Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.