Nguyễn Quang Tuấn

Nguyễn Quang Tuấn

Ngày sinh: 5/1/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: Thôn Khê Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/10/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Y khoa nội tim mạch
- Cử nhân tiếng Anh

Chức vụ:
- Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Bạch Mai
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai
- Giảng viên cao cấp
- Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai
- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội
- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Bạch Mai
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tim mạch học Việt Nam
- Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 64,03%

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
- Đơn vị ứng cử: TP Hà Nội