Nguyễn Quốc Duyệt

Nguyễn Quốc Duyệt

Ngày sinh: 8/4/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/9/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Chỉ huy tham mưu Binh chủng hợp thành, đào tạo cấp chiến dịch-chiến lược

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 83,65%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1985 - 8/1988: Học viên Trường Sĩ quan Pháo binh

- 9/1988 - 12/1989: Trung úy, Trợ lý tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chí Linh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương

- 01/1990 - 6/1993: Thượng úy, Trợ lý tác chiến, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hải Dương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương

- 7/1993 - 11/1993: Đại úy, Học viên bổ túc cán bộ cấp đại đội, tiểu đoàn tại Trườrg Quân sự Quân khu 3

- 12/1993 - 5/1995: Đại úy, Trợ lý tác chiến, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hải Dương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương

- 6/1995 - 7/1998: Đai úy, Học viên đào tạo Chỉ huy Tham mưu Binh chủng hợp thành tại Học viện Lục quân

- 8/1998 - 3/2003: Thiếu tá, Trợ lý tác huấn, phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương

- 4/2003 - 10/2004: Trung tá, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Tác huấn, phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương

- 11/2004 - 4/2008: Trung tá, Đảng ủy viên Quân sự huyện, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Giàng, Bộ Chi huy Quân sự tỉnh Hải Dương

- 5/2008 - 3/2010: Thượng tá, Đảng ủy viên Phòng Tham mưu, Trưởng Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương

- 4/2010 - 8/2012: Thượng tá, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Chí Linh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương

- 9/2012 - 02/2015: Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương

- 3/2015 - 7/2015: Đại tá, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương

- 8/2015 - 4/2019: Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương

- 5/2019 - 8/2019: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 3

- 9/2019 - nay: Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.