Nguyễn Quốc Hận

Nguyễn Quốc Hận

Ngày sinh: 17/2/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/5/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân Kinh tế nông nghiệp

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Cà Mau
- Tỷ lệ trúng cử: 59,75%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Cà Mau
- Tỷ lệ trúng cử: 79,74%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1990 - 9/2000: Chuyên viên, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Cà Mau

- 10/2000 - 4/2002: Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cà Mau

- 5/2002 - 11/2005: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau

- 12/2005 - 6/2010: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cà Mau

- 7/2010 - 7/2013: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cà Mau

- 8/2013 - 2/2015: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cà Mau, Chủ tịch HĐND thành phố Cà Mau

- 3/2015 - 6/2016: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

- 7/2016 - 8/2020: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau

- 9/2020: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau

- 7/2021: Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.