Nguyễn Quốc Hưng

Nguyễn Quốc Hưng

Ngày sinh: 23/11/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Tam Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/12/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Triết học - Văn hóa học, Cử nhân Kinh tế đối ngoại

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Palestine
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Indonesia
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 61,58%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương