Nguyễn Quốc Luận

Nguyễn Quốc Luận

Ngày sinh: 29/10/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 27/2/2007

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế đầu tư, Cử nhân Kinh tế chính trị

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Yên Bái
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Yên Bái
- Tỷ lệ trúng cử: 94,48%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1999 - 5/2002: Cán bộ hợp đồng Phòng Công nghiệp-Dịch vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

- 6/2002 - 1/2003: Được cử theo học lớp bồi dưỡng tiếng Anh 9 tháng trình độ D do Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao tổ chức

- 2/2003 - 10/2003: Cán bộ hợp đồng Phòng Đăng ký kinh doanh và đổi mới doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái; Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái (1/9/2003)

- 11/2003 - 1/2005: Chuyên gia tư vấn cho Dự án Chia sẻ huyện Văn Chấn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

- 2/2005 - 3/2005: Chuyên viên phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái kiêm Điều phối viên của Ban Thư ký Dự án Chia sẻ tỉnh Yên Bái

- 1/2006 - 12/2007: Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái kiêm Phó Giám đốc Ban Thư ký Dự án Chia sẻ tỉnh Yên Bái

- 1/2008 - 8/2010: Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

- 8/2010 - 6/2011: Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

- 7/2011 - 8/2014: Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016; Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh

- 8/2014 - 6/2016:  Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Yên Bái kiêm Phó Trưởng ban Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh

- 7/2016 - 12/2018: Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

- 1/2019 - 3/2019: Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Yên Bái

- 3/2019 - 6/2020: Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh

- 6/2020 - 6/2021: Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Đại biểu HĐND chuyên trách

- 7/2021 - nay: Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Yên Bái.