Nguyễn Sĩ Lâm

Nguyễn Sĩ Lâm

Ngày sinh: 1/12/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/6/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy viên Khối cơ quan và doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
- Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: An Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 64,04%