Nguyễn Sỹ Cương

Nguyễn Sỹ Cương

Ngày sinh: 3/11/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 17/12/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 79,56%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương